IL Trysilgutten

Visjon og verdier

Visjon og verdier

Visjon

IL Trysilguttens visjon er ”Idrett og glede for alle”

Hovedmålsetningene er:

  • Høy rekruttering av barn 5-12 år gjennom stor bredde
  • Attraktive tilbud til ungdom mellom 12 og 19 år
  • Sikre at alle utøvere får en god sportslig utvikling
  • Aktivt utvikle leder- og trenerkompetansen
  • Være effektive gjennom kontinuerlige forbedringer av organisasjon, struktur og rutiner
  • Sikre sunn økonomi med realistiske budsjett i balanse 

 

Aktivitetsverdier

Glede                de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten.

Helse                den positive virkning idrett har på utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse.

Fellesskap       å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker.

Ærlighet           å følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjoner.

 

Organisasjonsverdier

Demokrati       når den enkeltes mening kommer til uttrykk og hvor flertallets avgjørelse respekteres.

Lojalitet           når det blir lagt opp til samarbeid og informasjon slik at alle organisasjonsledd blir

                            del av helheten og følger det som er vedtatt. 

Likeverd           at alle mennesker behandles likt og krever at vi viser respekt for hverandres

                            egenart og særpreg innen de forskjellige idretter og idrettene i mellom.

Frivillighet      deltakelsen i all ulønnet virksomhet i regi av idrettsorganisasjonen.

IL Trysilgutten
Postboks 160
2420 Trysil

post.trysilgutten@gmail.com

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift