IL Trysilgutten

Rent Idrettslag

Rent Idrettslag

I Idrettslaget Trysilgutten står idrettens grunnverdier i fokus. Helsebegrepet er nedfelt i idrettslagets verdier ved at; ”det skal utøves idrett med positiv virkning på utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse”. Ærlighet er også viktige verdier i vårt idrettslag, og er beskrevet slik: ”det å følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjoner” skal prege hele vår virksomhet. Vi tar derfor avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vårt verdigrunnlag som et rent idrettslag.

Vi innfører obligatorisk gjennomføring av kurset ”Ren Utøver” til alle trenere/ ledere og junior utøvere som satser aktivt på sin idrett. Samtidig oppfordrer vi alle utøvere og foreldre i sentrale posisjoner i idrettslaget om å gjennomføre ”Ren Utøver” kurset.

Se link: https://www.renutover.no

Se gjerne vår police under vedlegg, eller lese litt mer om rent idrettslag.

Vi ble sertifisert som rent idrettslag 6.nov 2017.

 

IL Trysilgutten
Postboks 160
2420 Trysil

post.trysilgutten@gmail.com

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift